COMMON DISEASES IN TROUT PRODUCTION FARMS IN BOLU PROVINCE AND MEDICINES USED AGAINST THESE DISEASES


Creative Commons License

Öztürk N., Aydın H.

International Marmara Sciences Congress IMASCON 2020 - Autumn, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, vol.1, pp.234-239

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.234-239

Abstract

In this study, common diseases seen in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) farms in Bolu province and the drugs and disinfectants used against these diseases were investigated. There are 29 trout farms in Bolu province, whose project has been approved, and the total annual production capacity of these farms is 284,200 kg and their fry production capacities are 2,083,800 per year. While only one of the farms produced in earthen pond, all other farms produce in concrete ponds. One of the farms produces with a closed recirculation aquaculture system. Again, only one of the farms produces fry fish, two of them only produce portion-size trout, while the other 26 farms produce both portion-size trout and fry. While bacterial infections, which are generally seen in many production farms in our country, are encountered in the facilities, it has been found that they are common in diseases caused by adverse environmental conditions. It has been determined that antibiotics are used against bacterial diseases and formaldehyde and salt are the leading chemicals.

Bu çalışmada, Bolu ilinde gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üretimi yapan işletmelerde yaygın olarak görülen hastalıklar ve bu hastalıklara karşı kullanılan ilaç ve dezenfektanlar araştırılmıştır. Bolu ilinde projesi onaylanmış 29 alabalık üretim tesisi vardır ve bu işletmelerin toplam yıllık üretim kapasiteleri 284.200 kg iken yavru üretim kapasiteleri de yıllık 2.083.800 adettir. İşletmelerden sadece 1 tanesi toprak havuzlarda üretim yaparken diğer tesislerin tamamı beton havuzlarda üretim yapmaktadır. Tesislerden bir tanesi kapalı devre üretim sistemi ile üretim yaparken diğer tesislerin tamamı akarsu sisteminde üretim yapmaktadır. Yine tesislerden sadece bir tanesi yavru balık üretimi yaparken, iki tanesi sadece porsiyon boy alabalık, diğer 29 üretim tesisinde hem porsiyon boy alabalık hem de yavru alabalık üretimi yapılmaktadır. Tesislerde genelde ülkemizdeki birçok üretim tesisinde görülen bakteriyel enfeksiyonlara rastlanırken olumsuz çevre şartlarından kaynaklanan hastalıklarında yaygın olarak görüldüğü tespit edilmiştir. Bakteriyel hastalıklara karşı antibiyotiklerin kullanıldığı ve diğer kimyasalların başında ise formaldehit ve tuz olduğu tespit edilmiştir.