Endobronşial Akciğer Tümörlerinde HDR İntraluminal Tedavi Sonuçları


SARPER E. B. , GÜRKAN O. U. , KURTULMAZ S., GÖNÜLLÜ U., SAVAŞ I., KURTMAN C., ...More

III.UROK 1998 İstanbul Türk Onkoloji Dergisi 13(3), 119, (1998), Turkey, 01 January 1998

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey