Klinik Bilimlerde Deney Hayvanı Modelleri


Creative Commons License

Yaprak Bayrak B.

Renal Hücreli Karsinomlarda Deney Hayvanı Modelleri, Ejder Saylav Bora,Can Özlü, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.861-868, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Akademisyen Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.861-868
  • Editörler: Ejder Saylav Bora,Can Özlü, Editör

Özet

Yetişkinlerde böbreğinin en sık görülen malignitesi renal hücreli karsinomdur (RHK), tüm yetişkin malignitelerinin % 3’ünü ve böbrek neoplazmlarının % 85’ini oluşturur. Batı ülkelerinde insidans oranları son otuz yılda her yıl düzenli olarak artmaktadır.1-4,6 Diğer % 15’i ise nefroblastik, mezenkimal ve metanefrik tümörleri içerir. RHK sıklıkla öngörülemeyen bir seyir ile histolojik olarak farklı bir hastalıktır, erken evrelerde tanısı zordur, çünkü genellikle asemptomatiktir ve global olarak hastaların yaklaşık % 20-30’u başvuru sırasında metastatik hastalığa sahiptir. Geri kalan hastaların çoğunluğu sonraki 5 ila 10 yıl içinde hastalığın sonraki seyrinde uzak metastazlar geliştirir.

Bu derleme, en eski sinjeneik veya kimyasal olarak indüklenmiş modellerden, genetiği modifiye edilmiş fareler, nihayetinde ksenogreft, özellikle hastadan türetilmiş tümör modellerine kadar, böbrek kanseri araştırmalarındaki hayvan modeli gelişimindeki ilerlemeyi, bu modellerin, bir araştırma aracı olarak, özellikle insandaki RHK’larla uygunluklarına vurgu yaparak kısaca değerlendirmeyi amaçlamaktadır.