Tersane İşletmelerinde Lojistik Faaliyetler ve Lojistik Hizmet Sağlayıcı İşletme Seçim Kriterleri: Yalova’da Bir Uygulama


YORULMAZ M. , ÖZKAN M., ALKAN G.

Internatıonal Multıdıscıplınary Congress of Eurasıa, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.149

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Barcelona
  • Country: Spain
  • Page Numbers: pp.149