İş Güvencesizliğinin Tükenmişliğe Etkisinde İstihdam Edilebilirliğin Düzenleyici Rolü


AYBAS M. , ELMAS ATAY S., DÜNDAR G. İ.

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 30 May - 01 June 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey