Current Status Problems and Solution Proposalsof Aquaculture Education at the Level of VocationalSchool in Turkey


Creative Commons License

Aydın H.

VI. International Vocational Schools Symposium, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, vol.4, pp.257-263

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 4
  • City: Sarajevo
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.257-263

Abstract

Aquaculture production is the fastest growing sector in Turkey in recent years. Economically fish farming started in 1970s and with the started to make marine fish production in 1985 the production has grown considerably in Turkey. Thousands of people are working in the aquaculture sector (fish production, fish feed, fish processing, distribution, marketing and subsidiary companies supporting the sector) in Turkey. With the development of the fisheries production in Turkey, Fisheries Engineers and Aquaculture Technicians contribution is quite high. In addition to the Faculty of Aquaculture which started training in Turkey since 1980's, about 30 vocational schools of many universities have started the Associate Degree Program in Aquaculture after 1990s. These associate degree programs, which have been opened in a very large number, have continued their education until 2012 even if they have not fully filled their quotas. After 2012, all the Fisheries Associate Degree Programs in Turkey have not been given quotas by the Council of Higher Education and this application is still going on. In this research, it was tried to be informed about the purpose of establishment of the Fisheries Associate Degree Programs in Turkey, the contribution of the sector in its development and its current status.

Türkiye’de su ürünleri üretimi son yıllarda en hızlı gelişen sektörlerdendir. Türkiye’de ekonomik anlamada balık yetiştiriciliği 1970’li yıllarda başlamış ve 1985’li yıllarda deniz balıkları üretiminin de yapılmaya başlanması ile üretiminde ciddi artışlar meydana gelmiştir. Türkiye’de su ürünleri sektöründe (balık ve balık yemi üretimi, balık işleme, dağıtım ve pazarlama ve sektöre destek veren yan firmalarda) binlerce kişi çalışmaktadır. Türkiye de su ürünleri üretimi sektörünün gelişmesinde Su Ürünleri Mühendisleri ve Su Ürünleri Teknikerlerinin katkısı oldukça yüksektir. Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren eğitime başlayan Su Ürünleri Fakültelerinin yanı sıra 1990’lı yıllardan sonra da birçok üniversitenin 30 kadar Meslek Yüksekokulunda Su Ürünleri Önlisans Programı açılmıştır. Ciddi planlama yapılmadan çok fazla sayıda açılan bu önlisans programları ilk yıllarda kontenjanlarını tam dolduramamış olsalar bile 2012 yılına kadar eğitim öğretimlerine devam etmişlerdir. 2012 yılından sonra Türkiye’deki tüm Su Ürünleri Önlisans Programlarına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kontenjan verilmemeye başlanmış ve bu uygulama halen devam etmektedir. Bu araştırmada, Türkiye’deki Su Ürünleri Önlisans Programlarının kuruluş amacı, sektörün gelişmesindeki katkıları ve mevcut durumları hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.