Filmlerde Sağlık İletişimi Kullanımı: Still Alice (Beni Unutma) Film Çözümlemesi


Creative Commons License

Koçer S. , Polat H.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.1317-1341

  • Basıldığı Şehir: Gümüşhane
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1317-1341

Özet

Sağlık iletişimi, önemli sağlık sorunları hakkında, kamunun, bireylerin ve kurumların bilgilendirilmesi, etkilenmesi ve harekete geçirilmesi amacıyla yapılan iletişim çabaları olarak tanımlamaktadır. Sağlık iletişiminde son yıllarda yaygın olarak kullanılan ortamlardan biri de sinema filmleridir. Filmlerde konu olan hastalıkla ilgili bilgilendirme yapılmakta, hastalığın evreleri ve hasta ile sağlık personeli ve hasta ile yakın çevre ilişkileri bir hikaye içinde etkili bir şekilde anlatılmaktadır. Still Alice filmi, bir sağlık iletişimi filmidir ve bu filmde Alzheimer hastalığı konusu ele alınmıştır. Still Alice filmi, Alzheimer hastalığına yönelik farkındalığı arttırıcı görsel ve işitsel öğeler barındırması sebebiyle inceleme konusu olarak seçilmiştir. Çalışmada gösterge bilimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmada Alzheimer hastalığının belirtilerinin görülmesi ve hastalığa tanı konulması, hastalığın tedaviye başlanması, hasta ve sağlık personeli ilişkisi, hasta ve diğer hastalarla ilişkisi, hasta ve yakın çevre ilişkisi ve hastalığın son evresi başlıkları altında Alzheimer hastalığının tüm evrelerini içeren görsel ve işitsel bulgular saptanmıştır.