İmplant Destekli Sabit Restorasyonlarda Yetersiz Arklar Arası Mesafe Varlığına Preprotetik Yaklaşımlar


KOÇAK BÜYÜKDERE A. , SERTGÖZ A., BASA S.

Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 19 - 21 June 2003

  • Publication Type: Conference Paper