Level of Compassion and Anger the Individuals Attending to Sports Centers in Their Free Times in Terms of Exercise Type


Creative Commons License

Zengin A., Karagün E.

Turkish Studies, vol.16, no.1, pp.453-471, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.48277
  • Journal Name: Turkish Studies
  • Journal Indexes: IBZ Online, ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.453-471
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to determine the anger and mercy levels of the individuals who are attending to sports centres in their leisure time in terms of the exercise they do. In addition to the determined levels of compassion and anger we examined whether age, gender, marital status, having children, income level, education level, type of exercise they participated in and duration of regular exercise had an impact. In accordance with the aim of this study, the universe numbers of the sports centres which are located in the province of Kocaeli. Samples were chosen from these sports centres by applying Sample Method. Then they were informed about this study. Meetings were held at these centres on days and times determined by the management of these centres that allowed this study to be conducted. The members of the sports centres were given information about the aim of the study. After the informing stage, the volunteers who wanted to participate in the study were handed out scales. At the end of the scale-filling process, 504 scales were considered to be valid for the study and they were evaluated. The data show normal distribution when analysed. Therefore, t test-from parametric tests- was applied for binary cluster comparisons and variance analysis was applied for three or more cluster comparisons. When we studied the analysis, significant differences were determined in all the sub-dimensions of the Anger Scale and in some sub-dimensions of the Mercy Scale, such as compassion, negligence, conscious-awareness, and separation. Significant differences were found in the sub-dimension of the Anger Scale in terms of the socio-demographic variables such as age, the number of children they have, professional status, how long they do sports, and the state of health. Likewise, significant differences were found in sub-dimensions of the Mercy Scale in terms of the sociodemographic variables such as age, the leisure time activity they attend, and how long they do sports. Regular participation in exercise classes in their free times was observed to increase the level of mercy whereas it decreases the level of anger.

Amaç, serbest zamanlarında spor merkezlerine devam eden bireylerin katıldıkları egzersiz branşları açısından öfke ve merhamet düzeylerinin belirlenmesidir. Ayrıca belirlenen merhamet ve öfke düzeylerinin de; yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma, gelir düzeyi, eğitim durumu, katıldıkları egzersiz branşı ve düzenli olarak egzersize katılma sürelerine göre değişip değişmediğini incelemektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda Kocaeli ilinde bulunan spor merkezleri evren sayısı belirlenmiştir. Küme örneklemi yöntemi kullanılarak bu kulüplerden örneklem seçilmiş ve iletişime geçilerek araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmaya izin veren spor merkezlerinin yönetimleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde toplantılar yapılmış, üyelere araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Bilgilendirme sonrası çalışmaya gönüllü katılmak isteyenlere ölçekler dağıtılmış ve doldurma işlemi sonrası geçerli olduğu görülen 504 ölçek değerlendirilmeye alınmıştır. Veriler, analiz edildiğinde normal dağılım gösterdiği için; parametrik testlerden ikili küme karşılaştırmaları için bağımsız gruplar için t testi üç ve daha fazla küme karşılaştırmaları için varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizlere bakıldığında; katılım sağlanan egzersiz branşı açısından, öfke ölçeğinin tüm alt boyutlarında; merhamet ölçeğinin de; sevecenlik, umursamazlık, bilinçli farkındalık ve ilişik kesme alt boyutlarında anlamlı faklılıklar bulunmuştur. Sosyo-demografik değişkenlerden; yaş, çocuk sayısı, mesleki statü, spor yapma yılı, sağlık durumuna göre öfke ölçeği alt boyutlarında; yaş, devam edilen serbest zaman etkinliği, spor yapma yılına göre de merhamet ölçeği alt boyutunda anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Serbest zamanlarında düzenli egzersiz programlarına katılmak öfkeyi azaltırken, merhamet duygusunu da artırdığı görülmüştür