MEASUREMENT OF COMPARATIVE ADVANTAGES OF TURKISH IRON AND STEEL INDUSTRY


Creative Commons License

Emikönel M.

European Congress on Economic Issues, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 April 2019, pp.94-121

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.94-121

Abstract

In the first part of the study, the concept of competitiveness and measurement methods will be discussed and previous studies on the subject will be analyzed. The purpose of the study, in Turkey's iron-steel industry is to measure its international competitiveness between 2001 and 2017 with Balassa Revealed Comparative Advantage index to compare with the other countries. In addition to the RCA index,Turkey's iron and steel industry, Relative Export Advantage Index (RX), the relative Import Advantage Index (RMA), Relative Trade Advantage Index (RTA), Relative Competitive Advantage (RC) will be measured and analyzed.

Çalışmanın ilk bölümünde rekabetçilik kavramı ve ölçüm yöntemleri tartışılarak konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalar analiz edilecektir. Çalışmanın amacı, Türkiye'nin demir çelik endüstrisinde 2001 ve 2017 yılları arasındaki uluslararası rekabetçiliğini Balassa'nın Açıklanmış Karşılaştırma Avantajı endeksi ile Dünya ülkeleri ile karşılaştırmaktır. RCA endeksine ek olarak, Türkiye'nin demir çelik endüstrisi, Göreli İhracat Avantajı Endeksi (RX), göreli İthalat Avantajı Endeksi (RMA), Göreli Ticaret Avantajı Endeksi (RTA), Göreli Rekabet Avantajı (RC) ölçülecek ve analiz edilecektir.