Effect of Fluid Supplementation on Serum Bilirubin Level During Phototherapy of Exclusively Breastfed Term Infants with Hyperbilirubinemia


Creative Commons License

Demirsoy U. , Nalbantoğlu B., Nalbantoğlu A., Çakan M., Say A.

Namık Kemal Tıp Dergisi, vol.7, no.3, pp.188-195, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Namık Kemal Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.188-195

Abstract

Aim: This study compared the rates of decrease in serum bilirubin
levels in severely jaundiced healthy term infants given oral or
intravenous fluid supplementation during phototherapy.

Materials and Methods: A randomized controlled study was
carried out in the neonatal intensive care unit of Zeynep Kamil
Maternity and Children Training and Research Hospital (Istanbul,
Turkey) over a 4-month period. Fifty healthy term infants with
hyperbilirubinemia were randomized to receive either solely breastmilk (n=25) or both breastmilk and intravenous fluid (n=25)
during phototherapy.

Results: There were no significant differences (p>0.05) in the
mean birth weight, mean gestastional age, modes of delivery,
mean time of admission age, mean serum osmolality, and
hematocrit and reticulocyte count between the two groups.
Similarly, there was no significant difference (p>0.05) in the mean
indirect serum bilirubin level at the time of admission to the
neonatal intensive care unit and at 4, 8, 12, 24, and 48 hours after
commencement of phototherapy between the two groups. There
was no significant difference (p>0.05) in the mean duration of
phototherapy or in the median duration of hospitalization between
the two groups.

Conclusion: Based on our results, intravenous fluid support has
no effect on the rate of decrease in serum bilirubin and decrease in
duration of phototherapy in healthy term newborns with no
dehydration. However, using the oral route avoided the need for
intravenous cannula and their attendant complications. Insensible
fluid loss is increased during phototherapy, so protection of
hydration status with oral feeding is important for newborns.

Amaç: Bu çalışmada fototerapi alan term yenidoğanlara intravenöz
veya oral sıvı desteği verilerek serum bilirubin seviyelerinin düşüş
oranları karşılaştırılmıştır.

Materyal ve Metot: Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'nin (İstanbul, Türkiye) yenidoğan yoğun
bakım ünitesinde 4 aylık bir süre içinde gerçekleştirilmiş randomize
kontrollü bir çalışmadır. Elli sağlıklı term bebek, hiperbilirübinemi
nedeniyle fototerapi alırken sadece anne sütü (n=25) veya hem
anne sütü hem de intravenöz sıvı (n=25) alacak şekilde randomize
edildi.

Bulgular: Her iki grup arasında doğum ağırlığı, gestasyonel yaş,
doğum şekli, hastaneye kabul yaşı, serum osmolalitesi, hematokrit
ve retikülosit sayısı ortalamaları açısından anlamlı fark yoktu
(p>0,05). Benzer şekilde, yenidoğan yoğun bakım ünitesine
başvuru sırasında ve fototerapi başladıktan sonraki 4, 8, 12, 24 ve
48. saatlerde serum total bilirubin düzeyi ortalamaları her iki grup
için karşılaştırıldığında anlamlı fark yoktu (p> 0,05). Fototerapi
süresi ve hastanede kalış süresi ortalamaları karşılaştırıldığında iki
grup arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05).

Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlara göre, dehidratasyonu olmayan
sağlıklı yenidoğanlara intravenöz sıvı desteği verilmesi serum
bilirubin düşüş oranı ve fototerapi süresi üzerinde etkili değildir.
Bununla birlikte, oral yolun kullanılması, intravenöz kanül
gereksinimi ve bunlara ilişkin komplikasyonlardan kaçınmayı
sağladı. Fototerapi sırasında insensibl sıvı kaybı artacağından oral
beslenme ile hidrasyonun korunması çok önemlidir.