Meme Kanserinin Adiponektin Gen Polimorfizmi İle İlişkisi


ERBAY B., ERALDEMİR F. C. , ÜREN N. , KUM T., ÖZSOY Ö. D. , UTKAN N. Z. , ...More

XV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Turkey, 23 - 26 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey