Middle School Students’xx Social Media Use and Their Cyberbullying Experience: A Case Study from Ankara


Creative Commons License

Akca E. Ş. , Sayımer İ., Ergül S.

Global Media Journal, vol.5, pp.71-86, 2015 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Global Media Journal
  • Journal Indexes: IBZ Online, Communication & Mass Media Index, Performing Arts Periodicals Database, Sociological abstracts, DIALNET
  • Page Numbers: pp.71-86
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Son yıllarda internet teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşmasıyla, Türkiye’de çocuk ve ergenler arasında internet kullanımının giderek arttığı gözlenmektedir. Ne var ki bu gelişmeler, “internet nesli” ya da “dijital yerli” olarak adlandırılan günümüz çocukları açısından yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. İnternet kullanımının artmasıyla sosyal medya, ergenler arasında sadece olumlu sosyal etkileşimin gerçekleştiği bir mecra olmakla kalmayıp siber zorbalığın da yaşandığı bir mekân haline gelmektedir. Bu çalışmada ergenlerin sosyal medya kullanımlarını ve siber zorbalık deneyimlerini araştırmak amacıyla başkent Ankara’daki ortaokulların 7 ve 8. sınıflarında eğitim gören toplam 200 öğrenci ile gerçekleştirilen anket çalışmasının bulguları paylaşılmaktadır. Çalışma, Türkiye’nin yedi ayrı ilinde gerçekleştirilen (113K170 numaralı) TÜBİTAK projesinin bir parçasıdır. Çalışma sonucunda öğrencilerin büyük bölümünün evinde internet bağlantılı bilgisayar bulunduğu, çoğunun günde en az bir kez sosyal ağları ziyaret ettiği ve en çok kullandıkları sosyal ağın Facebook olduğu görülmüştür. Öğrencilerin %9,5’i sadece siber mağdur, %7’si sadece siber zorba ve %7,5’i siber Mağdur/Zorba olmak üzere, toplamda tüm örneklemin %24’ünün bir şekilde siber zorbalık/mağduriyet durumuna dâhil olduğu belirlenmiştir. Siber zorbalığı deneyimleme konusunda cinsiyetlere göre farklılıklar incelendiğinde ise erkeklerin kızlara göre daha fazla siber saldırgan oldukları ve sosyal ağlarda nefret gruplarına üye olan erkek öğrencilerin sayısının, kız öğrenci sayısından anlamlı ölçüde fazla olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları, ortaokullarda siber zorbalığı önleyici çalışmaların gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.