Kifoskolyoz Perkütan Nefrolitotomi Cerrahisi İçin Engel Mi


Eren M. T. , Bilen C. Y. , Inci K., Yazici S., Tan B., KARA Ö. , ...More

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 12 September 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İzmir
  • Country: Turkey