Determination of site characterization in Turkey strong motion recording stations


Kurtuluş C., Sertçelik F. , Sertçelik İ. , Kuru T., Tekin K., Ateş E., ...More

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.35, pp.1829-1846, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17341/gazimmfd.606844
  • Title of Journal : Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University
  • Page Numbers: pp.1829-1846

Abstract

Bu çalışmada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından işletilen Türkiye Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağına (TR-KYH) ait 312 kuvvetli yer hareketi kayıt istasyonunun zemin özellikleri belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, Aktif Kaynaklı Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW), Pasif Kaynaklı Doğrusal Dizilim Yöntemi (ReMi) ve Mikrotremor yöntemleri kullanılmıştır. İstasyon yerlerinde ilk 30 m derinliğe kadar makaslama dalgası hızının (VS30) belirlenmesinin yanısıra, MASW + ReMi birleşik ters çözümü yapılarak inilebilen değişik derinliklerdeki (h=250 m’ye varan) S-dalga hız-derinlik profili ve yer yapısı da belirlenmiştir. MASW çalışması sonuçları, Türkiye Deprem ve Bina Yönetmeliği TDBY2018[1], NEHRP [2] ve EUROCODE8’e [3] göre sınıflandırılmıştır. TDBY 2018’e göre ZA:3, ZB:33, ZC:178, ZD:98; NHERP e göre A:3, B:37, C:173, D:99; EUROCODE-8’e göre ise A:36, B:174, C:102 adet zemin belirlenmiştir. Mikrotremor yöntemi ile doğal titreşim frekansı ve sismik genlik büyütme katsayısı bulunarak Rodrigez-Marek vd. [4] ve DiAlessandro Carola vd. [5] göre değerlendirilmiştir. Rodrigez–Marek vd. [4] sınıflamasına göre A:1, B:46, C1:68, C2:34, C3:70, D1:65, D2:19, D3:4, E2:1 ve DiAlessandro Carola vd. [5] sınıflamasına göre CL-I:31, CL-II:54, CL-III:55, CL-IV:82, CLV :27, CL-VI:27, CL-VII:37 adet zeminde bu istasyonların kurulduğu bilgisine ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bu istasyonlara ait zemin sınıf ve parametrelerinin ileride yapılacak araştırmalara önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.