PANI/ NiO ve PANI/TiO2 KOMPOZİTLERİN ELEKTROKİMYASAL OLARAK L304 ÇELİK YÜZEYİNE KAPLANMASI VE KOROZYON DAVRANIŞLARININ İNCELENMES


Demirel S. , Bozkurt B.

KOROZYON, vol.25, no.1-2, pp.40-49, 2018 (National Conference Book)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 1-2
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : KOROZYON
  • Page Numbers: pp.40-49

Abstract

Bu çalışmada, farklı miktarlarda (0,1 g, 0,3 g, 0,5 g) inorganik nano metal oksit içeren ve içermeyen 0,5 M okzalik asit ve 0,2 M anilin içeren elektrolit çözeltisinde siklik voltametri yöntemi kullanılarak, L304 çelik elektrot yüzeyine polimerik kompozit kaplama yapılmıştır. Elektrokimyasal polimerizasyon yöntemiyle kaplanmış olan L304 Çeliğin klorür içeren çözeltilerdeki korozyona karşı dayanıklılığı, Tafel polarizasyon, empedans spektroskopi yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Metal yüzeyine kaplanan polimerik kompozitlerin yapı karakterizasyonları Taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizleri, Fourier dönüşümlü kızılötesi FTIR spektrumları ve termal davranışları ise Diferansiyel tarama kalorimetrisi DSC analizleriyle karakterize edilmiştir. PANI ve PANI/nanometal oksit( NiO, TiO2 ) ile kaplanan çeliğin 2,0 M NaCl çözeltisindeki korozyon davranışı Tafel polarizasyon ve empedans spektroskopisi ölçümleri ile belirlenmiştir. Kaplamanın zamana bağlı değişimi kaplanmış çelik plakaların 7 gün içerisinde 2,0 M NaCl çözeltisinde bekletilmesi sonucu SEM görüntüleriyle incelenmiştir. Çalışma sonunda, L304 Çeliğin korozyonunu önlemede nano metal oksit içeren PANI’nin, metal oksit içermeyen PANI ye göre daha fazla etkili olduğu belirlenmiştir. Polimerik kaplamada, nano metal oksit miktarı arttıkça korozyon hızı azalmıştır. TiO2 içeren polimerik kompozitin korozyonu önlemedeki etkinliği NiO içeren polimerik kompozite göre daha fazladır.