FİLM ÇEVİRİLERİNDE ALTYAZI UYGULAMALARI ÇEVİRİBİLİM KAPSAMINDA BİR ÇEVİRİ MİDİR?


Creative Commons License

Savaş B.

The Journal of International Social Research, cilt.12, ss.136-149, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 65
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.17719/jisr.2019.3432
  • Dergi Adı: The Journal of International Social Research
  • Sayfa Sayısı: ss.136-149

Özet

Öz
Tüm filmler bir tür hikaye anlatır. Aristo, hikayenin amacının öğretmek ve zevk vermek olduğunu söyler. Bu nedenle XIX.
yüzyılın sonlarında bir eğlence türü olarak ortaya çıkmış olan filmlerin bir endüstri haline geldiği günümüzde ulusların kültür
repertuarlarına önemli katkıları olmakta, geniş halk kitlelerini ideolojik, dilsel ve kültürel açıdan şekillendirmektedir. Bu
nedenlerden dolayı filmler kendi ülkelerinde özgün sanat eseri olarak ve bu sanatın ve endüstrinin çok güçlü ve gelişmiş olmadığı
ülkelerde metin/senaryo çevirileri yapılarak yabancı film olarak gösterildiklerinde halkın diline, kültür repertuarına ve dünya
görüşüne önemli katkılarda bulunur. Bu katkı yabancı yazın eserlerinin çevirilerinin yerel yazına ve kültüre yaptığı katkılardan farklı
değildir. O nedenle film çevirilerindeki alt yazı uygulamalarının çeviribilim kapsamında bir araştırma konusu olup olamayacağı
sorusunun yanıtının bulunmaya çalışıldığı bu araştırmada, öncelikle tarih boyunca çevirinin geçirmiş olduğu aşamalar ile çevirinin
kuram ve yöntem açısından geldiği noktalara değinilmiştir. Daha sonra araştırma konusu olan alt yazı uygulamalarına değinilmiştir.
İzlediğimiz dizilerin alt yazı çevirilerinde hangi yöntemlere göre hazırlanmış olduğunu gösteren 2 ek çalışma yapılmıştır. Bu ek
çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda film çevirilerinde altyazı uygulamalarının da dublaj için yapılan film çevirileri gibi bir
tür dillerarası çeviri olduğu ancak kendine özgü özellikleri bulunduğu anlaşılmış, bu nedenle çeviri kuramı çerçevesi içinde ele
alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Film Çevirileri, Kültür Repertuarı, Altyazı Uygulamaları