Petrol Fiyatı Değişimlerinin Hisse Senedi Değerlerine Etkisi


GÖNÜLLÜ Ç. O. , Şengöz H., OTLUOĞLU E.

International Scientific – Practical Conference “Business Administration And Corporate Social Responsibility”, 23 - 25 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text