Kadına Yönelik Şiddet Bağlamında Kadının İnsan Hakları ve Kültürel Göreceliğe Eleştirel Bakış


Bayrak E.

Prof.Dr.Erdal Onar'a Armağan Ankara Üniversitesi Yayınları, vol.1, pp.635-654, 2013 (National Refreed University Journal)