How should be the approach to feverish conditions in family medicine?


Öncel S.

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, vol.13, no.1, pp.47-52, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi
  • Page Numbers: pp.47-52

Abstract

Fever is the exceeding of body temperature above the threshold reached in normal diurnal rhythm. Feverish conditions of less than one week duration, and lacking localizing signs, i.e. those whose source could not be identified are called fever without a focus. Tympanic, oral, axillary, and dermal measurements do not reflect core temperature correctly. Temperature measurements closest to core temperature should be made rectally. Axillary body temperature normal is 37°C. Body temperatures 38°C and above are called fever. Body temperature can rise to a maximum of 42°C because of the proceeding of heat gain and loss in a coordinated concert, and that there is no evidence showing fever is detrimental to tissues till that point. Feverish children with a low risk for serious bacterial infection may be followed on an outpatient basis. High risk patients should be hospitalized or given antibiotics, which are determined according to age.

r. Akut başlangıçlı, başlangıcından beri bir haftadan daha az süre geçmiş ve ateşin yerini saptamaya yarayan bulguların bulunmadığı, yani anamnez ve fizik muayeneyle kaynağı saptanamamış ateşli durumlara “odağı belirsiz ateş” adı verilmektedir. Timpanik, oral, aksiller veya dermal ölçümler beden çekirdek sıcaklığını doğru olarak yansıtmamaktadır. Çekirdek sıcaklığına en yakın ve invaziv olmayan sıcaklık ölçümü, rektumdan yapılabilir. Aksiller vücut sıcaklığı normali, 37°C olarak belirlemiştir. Rektal yolla 38°C ve üzerinde ölçülen vücut sıcaklığı, ateştir. Ateşte ısı kazanımı ve kaybı, eşgüdümlü bir düzen içinde yürüdüğü için beden sıcaklığının en fazla 42°C’a kadar yükselebildiği, bu noktaya kadar ise ateşin dokulara zararlı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığı bilinmektedir. Ateşi olan ve ciddi bakteri enfeksiyonu açısından düşük riskli çocuklar, ayaktan izlenebilirler. Yüksek riskli çocuklar hastanede veya antibiyotik verilerek izlenmelidir. Odağı belirsiz ateşte kullanılacak antibiyotikler, yaşa göre belirlenmiştir.