THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN GDP AND CO2 EMISSIONS


Creative Commons License

Emikönel M., Koç S. , Emikönel M.

European Congress on Economic Issues, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 April 2019, pp.21-31

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.21-31

Abstract

In this study, whether an increase in the per capita income of the member countries of the Black Sea Economic Cooperation Organization and G7 will have an impact on carbon dioxide emissions will been examined by Granger Causality Test with data between 1990-2016. As a result of the analysis, there was a one-way relationship between LGDP and CO2 for Germany, Japan and Canada from G7 countries and no relation was found for other G7 countries. According to the results of the analysis of KEI member countries, a bilateral relationship was determined in Azerbaijan, Bulgaria, Armenia, Georgia, Russia and Ukraine. Albania, Moldova and Romania for a one-way relationship from CO2 towards lgdp and for one-way relationship for Serbia and Turkey from lgdp towards CO2 have been identified. Lastly, no relation was found for Greece. 

Bu çalışmada Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne ve G7’ye üye ülkelerin kişi başına gelirlerinde meydana gelecek bir artışın karbondioksit emisyonu üzerinde bir etkisinin olup olmayacağı 1990-2016 yılları arasındaki verilerle Granger Nedensellik testiyle incelenecektir. Analiz sonucunda G7 ülkelerinden Almanya, Japonya ve Kanada için LGDP'den CO2'e doğru tek yönlü ilişki tespit edilmiştir ve diğer G7 ülkeleri için herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. KEI üye ülkeleri analiz sonucuna göre Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna'da çift yönlü ilişki tespit edilmiştir. Arnavutluk, Moldava ve Romanya için CO2'den LGDP'ye doğru tek yönlü ilişki ve Sırbistan ve Türkiye için LGDP'den CO2'ye doğru tek yönlü ilişki tespit edilmiştir. Son olarak Yunanistan için herhangi bir ilişki tespit edilememiştir.