The Art of Exemplifying with Verses


Acar M. M.

İlahiyat Yayınları, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İlahiyat Yayınları
  • City: Ankara
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

İstişhâd ihtiyacı, fetihler sonucu Arapların dillerinin bozulması tehlikesi karşısında ortaya çıkmıştır. Dilsel çalışmalarda müellifler, bir kelimenin lafız, mâna ve kullanışının doğruluğunu ispatlamak amacıyla sıhhat derecesi yüksek olan nazım ve nesirden örneklere başvurmuşlardır. İşte istişhâd edilen bu metinlerin başında Kur’ân-ı Kerîm’in ayetleri gelmektedir.

İbn Mâlik’in el-Elfiyye’sinin şerhi olan Şerhu İbn ‘Akîl adlı eserin, emsalleri arasında en anlaşılır ve sade olması sebebiyle barındırdığı şâhid âyetler tarafımızdan araştırma konusu olarak tercih edilmiştir. Dolayısıyla ülkemizdeki Arapça öğretiminde önemli bir yer tutan bu eserin ihtivâ ettiği şâhid âyetler temel nahiv kitapları da taranarak dilimizde işlenmeye çalışılmıştır. Özellikle de bu mütevazı araştırmamızda salt gramere odaklanılmayıp lafzın manaya etkisi de tetkîk edilmesi göz önüne alındığında bu alanda araştırma yapacak olanların bu eserden azami şekilde istifade edecekleri görülecektir.