Aquaculture potential in Turkey and aquaculture s contribution to the economy


Creative Commons License

AYDIN H.

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, no.1, pp.91-98

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.91-98

Abstract

Türkiye’de kültür balıkçılığı çalışmaları diğer ülkelere göre oldukça yenidir. Türkiye’de ilk ekonomik anlamada balık yetiştiriciliği 1970’li yıllarda gökkuşağı alabalığı ve sazan üretimi ile başlatılmıştır. 1985’li yıllarda çipura ve levrek, 2000’li yıllarda da orkinos balıklarının üretiminin yapılmaya başlanılması ile kültür balıkları üretiminde ciddi bir artış meydana gelmiştir. Son yıllarda baraj, göl ve göletlerde kurulan yüzer kafes sistemlerinde alabalık üretiminin yapılmaya başlanılması ile de üretim daha da artmıştır. Türkiye’de 2000 yılında 79.031 ton olan kültür balıkları üretimi yıldan yıla hızlı bir artış kaydederek 2014 yılında 235.133 tona kadar yükselmiştir. Türkiye’de kültür balıkçılığından elde edilen gelir 2000 yılında 139.552.950 TL iken 2014 yılında 2.160.070.890 TL’ye yükselmiştir. Türkiye’de 2014 yılında kültür balıkları üretimi toplam su ürünleri üretiminin % 44’ü düzeyinde olmuştur. En fazla üretilen balıklar gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss), levrek (Dicentrarchus labrax) ve çipura (Sparus aurata)’dır. Gökkuşağı alabalığı büyük oranda iç piyasada tüketilirken, levrek ve çipura balıklarının yaklaşık %75’i AB ülkelerine ihraç edilmektedir. Üretilen kültür balıklarının tamamına yakını bütün ve taze balık olarak satılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatının planlamalarına göre 2023 yılında Türkiye'nin su ürünleri üretimi 600.000 ton, ticari değerinin de 5.000.000.000 TL seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir