Şüpheli Laboratuvar Test Sonuçları ile Çocuk Romatoloji Polikliniğine Yönlendirilen Hastaların Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Karadağ Ş., Sönmez H. E. , Tanatar A., Aktay Ayaz N.

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, vol.13, pp.18-24, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5222/iksstd.2021.50455
  • Title of Journal : İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.18-24

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuk romatoloji polikliniğine şüpheli laboratuvar sonuçları ile yönlendirilen hastaları değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Polikliniğimize Mart 2018-Mart 2019 tarihleri arasında şüpheli laboratuvar sonuçları ile yönlendirilen tüm hastalar değerlendirildi.
BULGULAR: Şüpheli laboratuvar sonucu ile yönlendirilen toplam 273 yeni hasta incelendi. Bu hastaların %48’i kız, %52’si erkek olup, en çok çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniklerinden (%70,3) yönlendirilmişlerdi. En çok yönlendirilme nedenleri anti-streptolizin O (ASO) yüksekliği (n=86) ve antinükleer antikor (ANA) pozitifliği (n=47) olurken, hastaların %66’sı romatolojik hastalık tanısı almadı. Yakınması olmayan ancak şüpheli laboratuvar sonucu olan 49 hastanın hiçbirine romatolojik hastalık tanısı konulmadı. Romatolojik hastalık tanısı alanların %64,6’sı periyodik ateş sendromu, %17,1’i juvenil idiyopatik artrit, %8,5’i postenfeksiyöz artrit iken geriye kalan %9,8’ini bağ dokusu hastalıkları, vaskülitler ve üveit oluşturmaktaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarında yakınması olmayan hastalarda tek başına laboratuvar bulgusunun önemi yoktur. Romatolojik hastalıkların tanısı hastanın yakınmaları, öyküsü, aile öyküsü ve fizik muayene bulgularıyla konulup, laboratuvar bulgularıyla desteklenmelidir. Laboratuvar tetkiklerinin akılcı kullanımı ile; gereksiz sağlık harcamalarının önüne geçilebilir ve çocuk romatoloji polikliniklerine romatolojik hastalık dışı başvurular önlenebilir.