Sıcaklık Duyarlı Poly(N-İsopropylacrylamide) Kültür Kaplarında in vitro Kültür Edilen Beta Hücre Tabakasının Proliferasyon, Apoptoz, İmmunfenotip ve Endokrin Salgılama İşlev Özelliklerinin İncelenmesi


ÖNCEL DUMAN B. , EKER SARIBOYACI A., KARAÖZ E.

1.Uluslararası Katılımlı Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Turkey, 20 - 23 March 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey