“Tek Sağlık” Farkındalığı Hakkında Röportaj; “TEK SAĞLIK”SIZ GEÇEN YILLAR ve PANDEMİK STRESLER


Creative Commons License

Taştan R.

Veteriner Hekimler Derneği E-Bülten, no.18, pp.47-57, 2021 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Discussion
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Veteriner Hekimler Derneği E-Bülten
  • Page Numbers: pp.47-57

Abstract

Tek Sağlık, İnsan, hayvan, çevre sağlığını küresel ölçekte, çokyönlü etkileyen, çok faktörlü ‘Karmaşık Sağlık Sorunlarına’ disiplinlerarası işbirliği yaklaşımı ile çözüm getirmeyi temel ilke edinmiş “düşünce sistemidir”. Tek Sağlık, düşünsel geçmişi 166 yıldan fazla olan ve kavramsal olarak 21. yüzyılın hemen başında gündeme gelmiştir.  Bu çalışma, kavramsal bakımdan yeni olan “Tek Sağlık Düşüncesi” ile ilgili ‘ilk defa’ ve küresel ölçekte 3 Kasım2016’da gerçekleştirilen “Dünya Tek Sağlık Günü” etkinliklerini tanıtarak tarihe not düşmek ve Türkiye’de az da olsa bu alanda süregelen gelişmelere dikkat çekmek amacıyla hazırlanmış, Röportaj türünde bir yazıdır.  

Bu çalışmada,  Tek Sağlık Yaklaşımının ortaya çıkış nedenleri ve özellikle son 50 yılda gündem olan Yeniçıkan Enfeksiyon Hastalıkları, Yeniçıkan Zoonotik Hastalıklar, İklim değişikliği ve Zoonotik Riskler, Ekolojik ve İklimsel Afetler, Gıda Güvenliği gibi konulara da yer verilmiştir. Tek Sağlık Düşüncesinin kronolojik gelişimi ile birlikte, özellikle son 2 yıldır küresel ölçekte bütün insanlığı tehdit eden COVID-19 “Zoonotik Pandemik Salgınının” nedenleri ve sonuçlarına vurgu yapılmıştır. Yerel, Bölgesel ve Küresel yaygın etkilere sahip, Karmaşık Sağlık Sorunlarına yakın ve uzun dönemde etkin ve kalıcı çözümler için, acilen Tek Sağlık Eğitimi’nin uygulamaya konulması önerisinde bulunulmuştur.