COVİD 19 SÜRECİNDE KRİZE ADAPTASYON: YÖNETİMDE ÇEVİKLİK VE TÜRKİYE UYGULAMALARI


Creative Commons License

Yüksel A. , Uçkun C. G. , Uçkun S.

International e-ISSN:2587-1587 SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.6, no.202011, ss.4920-4928, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 73
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: International e-ISSN:2587-1587 SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
  • Sayfa Sayıları: ss.4920-4928

Özet

COVID-19, öncelikle yüksek bulaşma oranı ve küresel ölçeklenebilirliği nedeniyle kolayca çözülemeyen, zorlayıcı bir küresel sorun olarak kabul edilmiştir. COVID ‐ 19 ile ilgili karar alma süreci, birçok kurumdaki süreçlere, özellikle gerekli süreci izleme, ön değerlendirme, müzakere ve disiplin farklılıklarına izin verme dereceleri bakımından tarihsel rol üstlenmiştir. COVID‐19 aracılığıyla çeviklik deneyimi, mevcut katmanların ve takdir kümelerinin sürdürülebilir olup olmadığı, süreçlerinin gelecekteki esnek düşünme ve esneklik geliştirme derecesine izin verip vermediği, krize karşı örgütsel ve kurumsal tepkileri anlamak, iş, istihdam ve liderlik üzerindeki etkilerini araştırmak, tedarik zinciri sorunları ışığında uluslararası işletmeler üzerindeki etkileri değerlendirmek, bireysel tüketim kalıpları ve riske karşı tutumlar üzerindeki etkileri aydınlatmak, krizin mali sonuçlarını ve bunların nasıl azaltılabileceği ve politika müdahalelerinin ilerlemesinin ve etkilerinin modellenmesi gibi konularda karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada COVİD-19 kapsamında işletmelerin yeni koşullara adaptasyonunun ölçeğine, kapsamına, hızına, kalitesine ve topluluklarımızdaki yeni öğretim yöntemleri ile deney yapma alışkanlıklarına tanıklık etmek noktasında yapılanlar, yönetimde çeviklik açısından değerlendirilmeye çalışılacaktır. Araştırmanın evrenini ekonomi açısından Türkiye’de yapılan uygulamalar oluşturacaktır. Çalışmada çeviklik ve yönetim konuları değerlendirilmeye çalışılacaktır. Anahtar kelimeler: Covid19, Pandemi, Çeviklik, Krize Adaptasyon