DÖKÜM, HOMOJENİZE EDİLMİŞ VE YAŞLANDIRILMIŞ AA7050 ALAŞIMLARININ MİKROYAPISAL VE MEKANİKKARAKTERİZASYONU


EKER İ., KAHRIMAN F. , ATAPEK Ş. H.

Uluslararası Marmara Fen ve SosyalBilimler Kongresi, 23 - 25 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text