Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.38-51, 2021 (Other Refereed National Journals)

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ROL Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.189-197, 2021 (Other Refereed National Journals)

Reviewing the perception of quality of education in students who take physical education and sports education in different universities

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.13, no.3, pp.3231-3247, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Research on the Effects of the Covid-19 Quarantine Process on the Aggression Levels of University Students

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, vol.15, no.7, pp.2256-2260, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Fair-Play Anlayışlarınınİncelenmesi

Journal of Physical Education and Sports Studies, vol.9, no.1, pp.35-43, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Life Satisfaction with Ego and Duty Tendency in Sports by Variables for Students of School of Physical Education and Sports

International journal of Science Culture and Sport, vol.4, no.20, pp.852, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bölgesel Planlama Aşamasında Yöre Halkının Rekreatif Aktiviteler Konusunda Beklentileri

International journal of Science Culture and Sport, vol.3, no.11, pp.687, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Spor Besin Takviyelerine Olan İnançlarının İncelenmesi

IV. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 10 - 11 September 2021, pp.33-34

Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği)

17. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 November - 16 December 2019

MİLLİ EĞİTİM BÜNYESİNDEKİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN İŞLEVSEL DURUMU

4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2007

İlköğretim Birinci Kademe Beden Eğitimi Derslerinin Program ve Uygulamadaki Sorunlar

9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Turkey, 03 May 2006, pp.659-661

Books & Book Chapters

MARMARA BÖLGESİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYON FAALİYETLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

in: BİLİMSEL SPOR 2, KALDIRIMCI Murat, MIZRAK Orcan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.215-232, 2021

KENTLERDE AÇIK ALAN REKREASYONUNA YENİ BİR BAKIŞ: ÜMRANİYE MİLLET BAHÇESİ ÖRNEĞİ

in: Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Yaklaşımlar, UCA Merve, AKDENİZ Hakan, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.196-217, 2021

KOCAELİ’DEKİ SANAYİ KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Yaklaşımlar, UCA Merve, AKDENİZ Hakan, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.219-250, 2021

Kent Parkları

in: 2015 Kocaeli Spor Şurası, Gazanfer Kemal Gül, Editor, Yazın Yayıncılık, İstanbul, pp.1-124, 2016 Creative Commons License

KENT PARKLARI

in: 2015 Kocaeli Spor Şurası, GÜL Gazanfer Kemal, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.23-25, 2016