Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Halk Kültürünü Temsil Etmede Âşık Şiirinin ‘İnanışlar’ Açısından Değerlendirilmesi

INTE 2015 İnternational Conference On New Horizons in Education, Barselona, Spain, 9 - 14 September 2015

Kandıra ve Çevresinde Geleneksel Taş İşçiliği

I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 6 - 10 November 2006, pp.1179-1187

Geçmişten Bugüne Mevsimlik Bir Tören: Lokma (Kocaeli-Balören Köyü Örneği)

Halk Kültürlerini Koruma-Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 10 February 2006, pp.274-282

Metrics

Publication

4