Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Evaluation of women entrepreneurship performance in OECD countries - Data Envelopment Analysis approach

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.225-237, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

SÜRDÜRÜLEBİLİR SİSTEMLER: 2010-2020 YILLARI ARASI LİTERATÜR İNCELEMESİ

Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.19-49, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Çok Kriterli Karar Vermede Ağırlıklandırma Yöntemlerinin Karar Üzerindeki Etkisi: AHS ve AAS Kıyaslaması

Manas Journal of Social Studies, vol.10, no.3, pp.1841-1860, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

AHP TEMELLİ ORESTE VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE İŞLETMELER İÇİN BAYİLİK SEÇİMİ VE BİR UYGULAMASI

Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri, vol.3, no.1, pp.50-66, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Industry 4.0 Applications for Agriculture using AHP Methodolog

Kocaeli Journal of Science and Engineering, vol.4, no.1, pp.39-45, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile E-Alışveriş Siteleri Tercih Analizi

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.12, pp.265-275, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, pp.1871-1888, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Statıstıcal Comparison Of Artificial İntelligence Techniques For Traveling Salesman Problem

International Journal of Soft Computing And Artificial Intelligence (IJSCAI), vol.6, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PROJE/VANA SEKTÖRÜNDE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE PAZARLAMA STRATEJİSİ BELİRLEME

International Marmara Sciences Congress (Spring) 2020, Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, pp.436-442 Sustainable Development

BİR OTOMOTİV YAN SANAYİ FİRMASINDA HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ İLE PROSES GELİŞTİRME

International Marmara Sciences Congress (Spring) 2020, Kocaeli, Türkiye ss.71-72, Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, pp.428-435 Sustainable Development

TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ AHPYÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

II.ULUSLARARASIMÜHENDİSLİKFEN BİLİMLERİ veMİMARLIKSEMPOZYUMU(ISENSA), Diyarbakır, Turkey, 05 March 2020, pp.66-71

Selection of Renewable Energy Investment Project in Eastern Anatolia Region by Multi-Criteria Decision Making Methods

5th International Regional Development Conference (IRDC’2019), Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1975 Sustainable Development

Similar Cluster of Cities According to Turkey’s Renewable Energy Typ

5th International Regional Development Conference (IRDC’2019), Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.564-574 Sustainable Development

Multi Criteria Evaluation of New Product Development Processthrough Analytic Network Process and Artificial ImmuneSystems

10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, Sakarya, Turkey, 9 - 11 September 2019

OTOMOTİV YAN SANAYİ FİRMASINDA YALIN LOJİSTİK UYGULAMALARI

IMASCON Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019

DEPO YÖNETIM SISTEMI İÇIN UYGUN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA’NIN SEÇILMESI VE BIR İŞLETMEDE UYGULAMA

IMASCON Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019

POLİPROPİLEN TALK/KOLEMANİT HİBRİT KOMPOZİT MALZEMELERİN EĞİLME MUKAVEMETİNİN DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİ İLE ENİYİLENMESİ

3rd International Congress On Engineering, Architecture And Design, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.182-183 Creative Commons License

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SATIŞ STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDEVERİ MADENCİLİĞİ ÇALIŞMASI

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17, Zonguldak, Turkey, 7 - 09 September 2017

SOLUTION OF CONSTRAINTS THROUGH THINKING PROCESS IN SOFTWARE CODE REVIEWS

International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES), Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2017, vol.1, pp.411-419

FROM AUTOMATION SYSTEMS TO INDUSTRY 4.0: AN ENERGY SECTOR APPLICATION

International Symposium for Production Research 2017, Viyana, Austria, 13 - 15 September 2017

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE EN İYİ KONAKLAMA YERİ SEÇİMİ

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF STRATEGIC RESEARCH IN SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION (ICOSRESSE), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.173-182

KARAR ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK BİR SPOR MAĞAZASINDA MARKA SEÇİMİ DEĞERLENDİRMESİ

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF STRATEGIC RESEARCH IN SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION (ICOSRESSE), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.154-163

TOPSIS YÖNTEMİ İLE YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN ÇALIŞMA ALANI SEÇİMİ

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF STRATEGIC RESEARCH IN SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION (ICOSRESSE), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.213-224

EVALUATION OF SMES IN TURKEY FOR THE TRANSITION TO INDUSTRY 4.0

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17, 7 - 09 September 2017

Supplier Evaluation with Fuzzy Moora Method in Green Supply Chain

15th Internatiınal Logistics and Supply Chain Management Congress, 19 - 20 October 2017

Deniz Haydutluğu 2006 2015 Yılları Saldırı Analizleri

Xth International Statistics Days Conference, 7 - 09 October 2016, pp.442-452

Personal Selection and Applying to CIMTAS with Fuzzy Analytical Hierarchy Process and Fuzzy TOPSIS Method

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, 7 - 12 May 2015, vol.4, pp.602-604

A hybrid multi criteria decision making model for evaluating Job Satisfaction of white collar employees

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu -(EYİ), 24 - 26 May 2013

CaCO3 Takviyesinin Polimer Malzemede Gerilme Gevşemesine Etkisinin Taguchi Yöntemi İle İncelenmesi

12th International Symposium On Econometrics Operations Research And Statistics, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.366-372 Creative Commons License

Otomotiv Yan Sanayii nde Yerleşim Düzenine Sistematik Yaklaşım

YA/EM'02 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIII. Ulusal Kongresi, Turkey, 3 - 05 July 2002, pp.27

Çağdaş Yerleşimlerde Endüstri Mühendisleri

III. Ulusal Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Turkey, 19 - 20 October 2001, pp.141-153

Kocaeli de Yeni Yerleşim Birimleri Seçiminin Çok Ölçütlü Olarak Değerlendirilmesi

XXII. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Turkey, 4 - 06 July 2001, pp.73

Books & Book Chapters

Multi-criteria Decision Support with SWARA and TOPSIS Methods to the Digital Transformation Process in the Iron and Steel Industry

in: Digitizing Production System, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Numan M. Durakbasa,M. Güneş Gençyılmaz, Editor, Springer Nature, Zug, pp.309-322, 2021

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SEÇİMLİK DERS TERCİH ETMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİNANALİTİK AĞ SÜRECİ İLE İNCELENMESİ

in: Teknik Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar, Ali Öz, Editor, Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık San. Paz. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.37-60, 2018