Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Professor

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2008 - 2014 Associate Professor

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2004 - 2008 Assistant Professor

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2002 - 2004 Expert

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1998 - 2002 Research Assistant

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Courses

 • Postgraduate Baş Boyun Radyolojisi

 • Associate Degree TIBBİ GÖRÜNTÜLEME UYGULAMALARI-II

 • Postgraduate Beyin ve Spinal BT MR

 • Postgraduate ÜRPGENİTAL SİSTEM BT MR

 • Undergraduate Ürogenital Sistem Radyolojisi

 • Postgraduate ÜROGENİTAL SİSTEM RADYOLOJİSİ

 • Undergraduate Endokrin Sistem Radyolojisi

 • Postgraduate PEDİATRİK RADYOLOJİ

 • Postgraduate Kontrastlı Üriner Sistem Grafileri