M.Ö 3.Binde Orta Fırat Havzasında Ölü Gömme Uygulamaları Işığında Kültür Bölgeleri, Toplum Yapısı ve İnanç Analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: ÖZLEM EKİNBAŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AYŞE TUBA ÖKSE