Menâkıbnâme-Şeyh Gavrî: İnceleme–metin–dizin–tıpkıbasım


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karabük Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: ERCAN ÇELİK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SERHAT KÜÇÜK