Pınarabaşı Ofiyoliti ve Ofiyolit Tabanı Metamorfitlerinin Jeokimyasal Özellikleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Haritalanması


Öğrenci: Anıl Alkan

Danışman: Ömer Faruk Çelik