Deneysel diyabet oluşturulmuş izole sıçan torasik aortasında agonistlere karşı vasküler düz kasın verdiği yanıtların incelenmesi


Öğrenci: Esin Göldeli

Eş Danışman: TİJEN UTKAN