Bolu Dağı tünelinin mühendislik jeolojisi ve jeoteknik özelliklerinin destek sistemine etkisi


Öğrenci: CÜNEYT HÜSEYİN ŞENTÜRK

Danışman: Özkan Coruk