Polimer kompozitlerde çevresel etkilerin darbe yüklemeleri altındaki davranışlarına ve morfolojisine etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ONUR ÇOBAN

Danışman: Tamer Sınmazçelik