Harmoniklerin Yeraltı Güç Kablolarına Etkisinin Belirlenmesi” Kocaeli Üniversitesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: Yusuf Gürcan Şahin

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): FARUK ARAS