Su destekli plastik enjeksiyon sistemi ile polimer kompozit silecek kolu üretimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FATMA SONGÜL KARABIYIK

Danışman: Tamer Sınmazçelik