Saf PANI, PANI/ZnO ve PANI/ZrO2 polimerik nanokompozitlerinin sentezi, karakterizasyonu ve boyar madde gideriminde fotokatalitik etkinin araştırılması


Öğrenci: Bilge Budak

Danışman: Sibel Zor