Artova Yığışım Karmaşığı ve Tetis Okyanusu’nun Jeolojik evrimindeki önemi


Öğrenci: Rahmi Melih Çörtük

Danışman: Ömer Faruk Çelik