İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Zonu Yığışım Karmaşığı'nın Jeodinamik Evrimi (Sivas Kuzeyi)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Mutlu Özkan

Consultant: Ömer Faruk Çelik