İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Zonu Yığışım Karmaşığı'nın Jeodinamik Evrimi (Sivas Kuzeyi)


Öğrenci: Mutlu Özkan

Danışman: Ömer Faruk Çelik