Polimer matrisli kompozitlerin pim ile yük taşıma özelliklerinin incelenmesi


Öğrenci: TANER YILMAZ

Danışman: Tamer Sınmazçelik