Nüks ve refrakter diffüz büyük B hücreli lenfoma hastalarının kurtarma tedavisine yanıtları ve sağkalımları


Öğrenci: HAYATİ ARVAS

Danışman: Özgür Mehtap