Polimer matrisli kompozitlerde partikül takviyesinin malzeme iç yapısına, mekanik ve tribolojik özelliklere etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ONUR ÇOBAN

Danışman: Tamer Sınmazçelik