Anahtarlamalı Yarık-Halka Frekans Seçici Yüzey tasarımı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mustafa Hikmet Bilgehan Uçar

Danışman: Yunus Emre Erdemli