İslam Hukukunda Eşler Arasında Şiddetli Geçimsizlik (Şikak) ve Hukuki Sonuçları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Cavidan KEMENT

Danışman: Ahmet Ekşi