PEEK (polyetheretherketone) ve kompozitlerinde kısa fiber takviyesi ve mikro yapının tribolojik özelliklere etkisi


Öğrenci: TANER YILMAZ

Danışman: Tamer Sınmazçelik