Pazarlama aracı olarak sosyal medya kullanımı:Gıda sektöründe Facebook örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SİMGE SAY

Danışman: Duygu Fırat